0312 440 64 57 pbx
Email: info@orkoopmyb.org.tr

Sınav Ücretleri

Sınav Hizmetleri»Sınav Ücretleri

Sınav Ücretleri

15UY0236-3 ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ

TEORİK ÜCRET

PERFORMANS ÜCRET

TOPLAM ÜCRET

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

270 ₺

--

270 ₺

B1-Ağaç Kesme

115 ₺

235 ₺

350 ₺

B2-Emvali, Sürütme, Yükleme ve Boşaltma

115 ₺

385 ₺

500 ₺

T O P L A M

500 ₺

620 ₺

1120 ₺

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması halinde zorunlu birim fiyatına ek olarak seçmeli birimin de ücreti alınacaktır.

15UY0237-3 ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ

TEORİK ÜCRET

PERFORMANS ÜCRET

TOPLAM ÜCRET

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

175 ₺

--

175 ₺

B1-Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım

--

350 ₺

350 ₺

B2-Fidan Yetiştirme

--

350 ₺

350 ₺

B3-Aşı ve Çelikle(Vejetatif Üretim)

--

245 ₺

245 ₺

T O P L A M

175 ₺

945 ₺

1120 ₺

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması halinde zorunlu birim fiyatına ek olarak seçmeli birimin de ücreti alınacaktır.


MYB Doğrudan Hibe Hesabı

Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi
Hesap No:1765-6354947-5052
IBAN:TR 0900 0100 1765 0635 4947 5052

Genel Şartlar ve Açıklamalar

1. Ücretlere KDV dahildir.
2. Sınavda başarılı olanlardan 2017 yılı için belge basım masraf karşılığı 100 TL alınır.
3. Belge yenileme ve belgenin yeniden basımı durumlarında ayrıca 100 TL Belge ücreti alınır.
4. Adaylar ilk defa girmiş bulundukları yeterlilik sınavında başarısız olmaları halinde bir yıl içinde sınav ücreti ödemeden aynı yeterlilikten bir sınava daha girme hakkına sahip bulunmaktadır
5. Sınav başvurusu yapıp da başvurusu onaylanmayan adayların sınav ücretleri iade edilir.
6. Sınava kabul edilip de belirtilen tarihte sınava girmeyenlerin sınav ücretleri iade edilmez.