0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Sınav Ücretleri

Sınav Hizmetleri»Sınav Ücretleri

Sınav Ücretleri

15UY0236-3 ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ

TEORİK ÜCRET

PERFORMANS ÜCRET

TOPLAM ÜCRET

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

270 ₺

--

270 ₺

B1-Ağaç Kesme

115 ₺

235 ₺

350 ₺

B2-Emvali, Sürütme, Yükleme ve Boşaltma

115 ₺

385 ₺

500 ₺

T O P L A M

500 ₺

620 ₺

1120 ₺

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

 

500 ₺

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması halinde zorunlu birim fiyatına ek olarak seçmeli birimin de ücreti alınacaktır.

15UY0237-3 ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ

TEORİK ÜCRET

PERFORMANS ÜCRET

TOPLAM ÜCRET

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

175 ₺

--

175 ₺

B1-Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım

--

350 ₺

350 ₺

B2-Fidan Yetiştirme

--

350 ₺

350 ₺

B3-Aşı ve Çelikle(Vejetatif Üretim)

--

245 ₺

245 ₺

T O P L A M

175 ₺

945 ₺

1120 ₺

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

 

350 ₺

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması halinde zorunlu birim fiyatına ek olarak seçmeli birimin de ücreti alınacaktır.


 

17UY0282-4 ALAN KILAVUZU

TEORİK ÜCRET

PERFORMANS ÜCRET

TOPLAM ÜCRET

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

230 ₺

--

230 ₺

A2-Alan Kılavuzluğu Uygulamaları

-

370 ₺

370 ₺

T O P L A M

230 ₺

370 ₺

600 ₺

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

 

300 ₺

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması halinde zorunlu birim fiyatına ek olarak seçmeli birimin de ücreti alınacaktır.

17UY0283-2 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI(YERDEN)

TEORİK ÜCRET

PERFORMANS ÜCRET

TOPLAM ÜCRET

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

220 ₺

--

220 ₺

B1-Yerden Otsu ve Diğer Bitkileri Toplama

135 ₺

115 ₺

250 ₺

B2-Mantar Toplama

130 ₺

70 ₺

200 ₺

T O P L A M

485 ₺

185 ₺

670 ₺

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

 

250 ₺

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması halinde zorunlu birim fiyatına ek olarak seçmeli birimin de ücreti alınacaktır.

17UY0284-3 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN)

TEORİK ÜCRET

PERFORMANS ÜCRET

TOPLAM ÜCRET

A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

195 ₺

--

195 ₺

B1-Ağaçtan Ürün Toplama

118 ₺

157 ₺

275 ₺

B2-Ağaç Gövdesinden Ürün Elde Etme

118 ₺

102 ₺

220 ₺

B3-Ağaçcık ve Çalıdan Ürün Toplama

118 ₺

77 ₺

195 ₺

T O P L A M

551 ₺

340 ₺

885 ₺

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

 

275 ₺

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması halinde zorunlu birim fiyatına ek olarak seçmeli birimin de ücreti alınacaktır.


MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME HESABI

Ziraat Bankası Tunalı Hilmi Şubesi
Hesap No:1765-6354947-5051
IBAN:TR 3600 0100 1765 0635 4947 5051

Genel Şartlar ve Açıklamalar

1. Ücretlere KDV dahildir.
2. Adaylar zorunlu birim(lerin) tümünden ve seçmeli birimlerin ise en az birinden sınava girmek zorundadır. Sınav ücreti zorunlu birim(lerin) ve seçmeli birim(lerin) ücretlerinin toplamı olarak alınacaktır.
3. Sınavda başarılı olanlar MYK´ya yatırılacak olan 150 TL Belge ücretini ayrıca ödeyeceklerdir.
4. Geçerlilik süresi sona eren, yıpranmış, kaybedilmiş veya belge sahibinin kişisel bilgilerindeki değişiklikten dolayı yenilenmesi gereken belge için 150 TL alınacaktır.
5. Adaylar sınavına girmiş bulundukları yeterliliğin zorunlu birim(ler) ve seçmeli birim(ler) den, başarısız oldukları birim veya birimlerden ücret ödemeden bir yıl içinde bir sınav hakkına daha sahip bulunmaktadırlar. Bu sınav hakkına da girip başarısız oldukları takdirde sınava girmek için yeniden sınav ücreti ödemek zorundadırlar.Bir yıl içinde sınav açılmadığı takdirde adaylara sınav ücreti iadesi yapılır.
6. Sınav başvurusu yapıp da sınava giriş şartlarını taşımayan adayların sınav ücretleri iade edilir.
7. Sınava kabul edilip de sınava girmeyenlerin sınav ücretleri iade edilmez.
8. Aday, girmiş bulunduğu sınavda İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine uymadığı, sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu veya sınav görevlilerininin görevlerini yapmasına engel olacak tavır ve davranışlarda bulunması halinde sınav sonlandırılır. Bu adayın yatırmış bulunduğu sınav ücreti iade edilmez.
9. Adayın sınavda tercüman talebi olması halinde sınav ücretine ek olarak adaydan ayrıca tercüman bedeli alınır.
10.Sınavlı belge yenilenmesi halinde adaydan belirlenen sınavlı belge yenileme ücreti alınacaktır.